Milí přátelé waldorfské pedagogiky a anthroposofie a další naši příznivci,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc. Jsme dětský klub MalýVelký strom stavící na principech waldorfské pedagogiky a působící v Praze již 5. rokem.  Tak jako většina školek máme i my v současné době zavřeno. Tím, že nejsme registrované předškolní zařízení pod MŠMT, nedostáváme od státu žádné příspěvky. Výjimkou je pouze příspěvek od města na letní příměstské tábory. Otázkou je, zda vůbec letos nějaké příměstské tábory budou. Jinak jsme závislé na platbách od rodičů našich dětí a dále pak prostory pronajímáme, abychom si mohly vytvořit rezervu na letní měsíce, aby učitelky měly možnost si odpočinout a načerpat síly na další školní rok. Jsme tedy v současné době v situaci, že máme rezervu pouze na pokrytí nákladů jednoho měsíce, kterou budeme muset pravděpodobně použít již teď v dubnu na úhradu mezd, nájmu, elektřiny a dalších nezbytných služeb.

Bez vaší pomoci jsme s největší pravděpodobností  odkázány během měsíce naši činnost ukončit. S velkou vděčností příjmeme jakýkoli finanční příspěvek, díky němuž budeme moci v naší činnosti pokračovat a vytvářet tak  ostrůvek radosti pro další děti v současném světě.

Číslo účtu kam můžete příspěvky posílat: 1294949039/3030, variabilní symbol 32020.

Srdečně vám děkujeme a vám i vašim blízkým přejeme krásné dny a zejména pevné zdraví.

váš MalýVelký strom

PROSBA