5. ročník příměstských táborů s ekologickou tématikou pro děti 3-6 let:

„DOKOLA KOLEM ZEMÍ PLUJEM“

13. 7. – 24. 7. 2020 

cena: 3500,-/1 týden


od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00
začínat a končit budeme v MalémVelkém stromu

cena zahrnuje: 5 dnů velmi pestrého,  zajímavého a poučného organizovaného programu, čerstvou stravu zajišťovanou společností Ekolandia, s.r.o., pitný režim, vstupenky, dopravní náklady a ostatní

Budeme využívat nejen prostory školky na Letné, která se nachází v samostatné budově s přilehlým dvorkem ve vnitrobloku klidné ulice Dobrovského v docházkové vzdálenosti do Letenských sadů a Stromovky

Hlavním tématem je voda jako základní substance života na planetě Zemi. Budeme s dětmi podnikat výlety, děti se dozvědí co je voda,  o vodě v krajině – v rámci České republiky – Evropy, ale také v rámci celé Země, o čistotě a zněčišťování vody a zejména o důležitosti vody pro rostliny, živočichy a člověka. Čeká nás výroba námořnických oděvů, loděk, malých mlýnků,  výroba mapy, souhvězdí a zvířecích masek, cestování kolem světa za pomoci Globu, ale i cestování přímo parníkem po vodě jako praví mořeplavci a mnoho dalšího. 


SAILORS – MOŘEPLAVCI 13. 7. 2020 – 17. 7. 2020

Celý týden příměstského tábora bude tematicky spjat s poznáváním živlu VODY, jako základní nenahraditelné substance života člověka, zvířat a rostlin. Děti se dozvědí co je to voda, poznatky o koloběhu vody v přírodě, o skupenství vody, o vodě v krajině (prameny, potoky, řeky, rybníky, jezera, moře, oceány, podzemní voda, voda sladká i voda slaná).

Budeme s dětmi vyrábět námořnický oděv, funkční miniatury (vodní mlýnky, plavidla, přehrady apod.), vyrobíme si mapu, naučíme se vázat uzly.

Zajedeme s dětmi k umělému potůčku na Hládkově a vyzkoušíme naše mini mlýnky, plavidla a přehrady.  

Projedeme se na voru v parku Stromovka a vyzkoušíme v malém, jaké je to plout po vodě a pokusíme se hledat v místním potoce a rybnících živočichy žijící v našich vodách a jaké rostliny rostou v jejich okolí. Další den se podíváme do Mořského světa na mořské rostliny a živočichy. 

V tomto týdnu nás také čekají dvě větší plavby. Jeden den se projedeme parníkem Pražskými Benátkami – oblastí Čertovky, Kampy a v závěru týdne pak větší výlet parníkem  do Mělníka, kde se podíváme na soutok našich dvou největších řek Labe a Vltavy. 

Každý den v týdnu bude děti provázet ranní kruh s říkadly a písněmi k danému tématu, celý týden budeme dětem vyprávět pohádku (s výchovným příběhem podporujícím lásku k přírodě).

Děti tak mohou na tomto příměstském táboře prožít plavbu po vodě, naučí se poznávat faunu i flóru svého blízkého okolí, ale i v daleké slané vodě. A zejména pak mohou dojít k poznání toho nejcennějšího pro život na Zemi – potřeby vody, bez které by člověk, zvířata ani rostliny nemohli žít. 


LETEM SVĚTEM – 20.7. 2020 – 24. 7. 2020

V druhém týdnu projdeme cestou kolem Země – navštívíme představení pražského planetária „Anička a Nebešťánek, vyrobíme si  souhvězdí vlastního znamení. Navštívíme Hvězdárnu M.R. Štěfánika na Petříně a pomalu se sneseme z Vesmíru na Zem. Naučíme se 8 světových stran (pozorování cesty slunce od východu k západu). Povíme si o živlech – oheň, voda, země, vzduch. Děti si budou moci interaktivně pomocí skládačky Živlů živly zvědomit jako celek a nedílnou součást života na Zemi. 

Za pomoci Globu proplujeme moři a oceány přes všechny kontinenty, povíme si jací lidé a jaká zvířata a rostliny jsou pro ten který kontinent nejtypičtější. Vyrobíme si masku vybraného zvířátka obývající určitý kontinent. A jak se dá ještě cestovat kromě cestování plavidly přes moře? To se dozvíme při návštěvě Technického muzea. 

I tento týden nás budou provázet říkadla, písně a hry spojené s tematem příměstského tábora, např. hra na Noemovu Archu. 

V závěru týdne nás bude čekat výprava v našich zvířecích maskách do pražské ZOO, kde budeme pozorovat zvířata z jednotlivých kontinentů. 

Také pohádkový příběh bude o putování po naší Matičce Zemi. 

Tento týden se děti dozvědí poznatky o Vesmíru – jaké je to být Nebešťánkem a  životě na Zemi jako celku a i na jednotlivých kontinentech – jako Pozemšťan.


Změna programu vyhrazena.

Maximální kapacita pro jeden turnus je 16 dětí. O děti se budou starat 2 zkušené pedagožky, které obstarávají školkový provoz i během roku a 1 – 2 studentky.

Sleva pro 2.sourozence: 2900,-/1 týden


Letní příměstské tábory s ekologickou tematikou jsou realizovány 4.rokem za finanční podpory městské části Praha 7.  Praha_7