Letní příměstské tábory 2018

tabor_2018_002mini

Cestou necestou přírodním královstvím

 3 příměstské tábory v období od 6.  8. do 24. 8. 2018

s ekologickou tématikou ve formě týdenních turnusů
pro děti od 3 do 6 let.

Cena ve výši 2.500 Kč/1 týden, možnost i půldenní docházky za sníženou cenu 2.100 Kč/týden
(zahrnuje stravu v bio kvalitě, výtvarné, didaktické potřeby a vstupenky).

Začínat a končit budeme v Malém Velkém stromu

od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.

 výlet léto 2017

Přihlašujte se na tel. 775 024 797 – Barbora Zikmundová,

email: malyvelkystrom@email.cz

Letní příměstské tábory budou provázené básničkami, písničkami o přírodě,
pohybovými hrami, prací se dřevem na truhlářském ponku, tkaním koberečku na tkalcovském stavu,
péčí o čtverečkové záhonky na dvorku a výlety do přírody a to vše hravě a zábavně.

6. srpna 10. srpna – poznáváme „Lesní království“
Děti se formou hry seznámí s jednotlivými druhy stromů, obyvateli lesa a také se dozví, jak se dá dřevo řemeslně zpracovat. Každý den v týdnu bude děti provázet ranní kruh s říkadly a písněmi k danému tématu, celý týden bude dětem vyprávěna pohádka o lese a nebude chybět ani hravé tvoření z přírodních materiálů, které si děti samy nasbírají. Pro děti bude připraven výlet s naučně-poznávací stezkou v okolí Dobřichovic, návštěva uměleckého řezbáře Jana Merhauta v prostorách školky (ukázka práce řezbáře a malý workshop pro děti – výroba dřevěného zvířátka nebo jiné hračky) a péče o malé sazeničky stromů, které si děti budou moci odnést domů.

13. srpna až 17. srpna – poznáváme „Cestu vlny“

Tentokrát budou všechna říkadla, písničky a pohádky o ovečkách a zpracování vlny. Čeká nás výlet do Šáreckého údolí, kde se zúčastníme pasení oveček. V prostorách školky se můžeme těšit na výukový program Cesta vlny připravené zkušenými externími lektory, dozvíme se něco o životě ovcí a prostřednictvím básničky i prakticky projdeme jednotlivé fáze výroby vlny (česání, předení). Starší děti si vyzkouší tkaní koberečku na tkalcovském stavu (bude se jednat o denní činnost v době odpočinku mladších dětí), mladší děti si vyzkouší techniku mokrého plstění a vyrobí si plstěnou kuličku.

20. srpna až 24. srpna – poznáváme cestu „Od zrna k chlebu“

Seznámíme děti s jednotlivými druhy obilí, které si budou samy pěstovat na čtverečkových záhoncích. Vyzkouší si umlít obilí v mlýnku a upečou si z něj svůj čerstvý chlebový bochánek. Na děti bude čekat exkurze do pekárny Kabát. Exkurze bude probíhat přiměřeně věku dětí, kdy hlavní důraz bude kladen na využití jejich smyslů (čich, chuť, zrak, hmat). Čeká nás také exkurze do Zemědělského muzea, kde se stručně seznámíme s historií i vývojem a využitím traktoru jako neodmyslitelného pomocníka zemědělce.

Veškeré dění ve školce bude přizpůsobeno tématu: Cestou necestou přírodním královstvím,
aby se v dětech vytvořil silný a zapamatovatelný zážitek.

IMG_7027 IMG_6958

Zájemce prosíme o přihlášení a zaplacení zálohy 1.000 Kč do 31. května 2018 pro potvrzení rezervace.

Týden před nástupem dítěte prosíme o doplacení celé částky. Záloha je vratná při odhlášení dítěte maximálně 14 dní před nastoupením.
Při nemoci dítěte je vrátných 50% zálohy.

a-předávání kytky

Letní příměstské tábory s ekologickou tématikou jsou realizovány za finanční podpory městské části Praha 7.

 

Smlouva ke stažení zde:

Smlouva – Příměstské tábory 2018