Příměstské tábory s ekologickou tématikou pro děti 3-6 let:

„INDIÁNSKÉ LÉTO“

5. 8. – 23. 8. 2019 

cena: 2000,-/1 týden – tato cena platí pouze při rezervaci a platbě zálohy do 30.4.2019
dále cena: 2500,-/1 týden
od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00
začínat a končit budeme v MalémVelkém stromu

cena zahrnuje: 3x denně jídlo v bio kvalitě, pitný režim, umělecké potřeby, vstupné

Budeme využívat nejen prostory školky na Letné,  ale také
1-2 dny v každém týdnu strávíme ve spřátelené lesní MŠ
HVĚZDY V LESE blízko obory Hvězda, dále nás čekají výlety.

Hlavním tématem bude život Indiánů, kteří se k přírodě chovají s velkou úctou,
dary přírody považují za pouze zapůjčené a podle toho s nimi také hospodaří. Svým jednáním
nezanechávají téměř žádný odpad. Čeká nás pěstování bylinek, pečení placek, výroba
indiánského talismanu, totemu a mnoho dalšího.

Každý den v týdnu budou děti provázet říkadla, písně, pohádky a pohybové hry k danému tématu.

Cesta kukuřice 5.8. – 9.8.

Celý týden bude tematicky spjat s poznáváním života Indiánů. Děti si vymyslí
vlastní indiánské jméno. Seznámí se s “indiánskou pšenicí”- kukuřicí, zasadí si sazenice do
čtverečkových záhonů na dvorku školky, upečou si popcorn a také si umelou kukuřičná zrna a ze vzniklé kukuřičné mouky upečou kukuřičné placky.
Čeká je – workshop – jednoduché vyrobení panenky/panáčka z kukuřičného šustí.
výlet do ZOO Praha do indiánské REZERVACE BORORO a k výběhům bizonů i koňů
– pobyt v prostorech Lesní mateřské školky Hvězdy v Lese v Praze 6, Huberova ulice (naproti domu č.p. 1).

Indiáni na koni 12.8. – 16.8.

Děti čeká – výlet s exkurzí za koni a poníky do Troji
– další den workshop – výroba dřevěných koníků. Tento týden budeme klást důraz na zpracování veškerého odpadu, který produkujeme. Děti se
budou zcela přirozeně seznamovat s tím, jak zbytky jídla ekologicky zpracovat a snížit tak zátěž na
životní prostředí díky využívání kompostéru na dvorku školky a kompostu ve dnech, kdy budeme pobývat v lesní MŠ.
S nasbíraných ruliček od toaletního papíru si vyrobí indiánský zvířecí totem.
Dalším výrobkem, který si děti mohou vytvořit bude indiánská čelenka. Pro

výrobu čelenky použijeme zbytky látek z běžného školního roku a ozdobíme jí nasbíranými ptačími
péry a péry vyrobenými z papíru.

Indiánští umělci 19.8. – 23.8.

V tomto týdnu budou děti i nadále poznávat život Indiánů, bude pro ně připraveno malování na
obličej po vzoru různých kmenů Indiánů. Čeká je výlet do Toulcova Dvora v
Praze s exkurzí týkající se života zvířat ve dvoře a o pokladech, které ukrývá Země.
Dále si vytvoří indiánský talisman při workshopu (na výrobu talismanu budou opět použity zbytky látek),
děti si jej naplní usušenými vonnými bylinkami z našich čtverečkových záhonků a mohou jej pomalovat a nosit na krku pro štěstí.
Pobyt nedaleko obory Hvězda v krásné lesní MŠ.

Veškerá výuka i workshopy budou probíhat přiměřeně věku a možnostem dětí, které se
v předškolním věku učí k pozorování a experimentování využívat především své smysly.

 

IMG_0132IMG_00740IMG_9955

výlet léto 2017
Těšíme se na další společně prožité zážitky!


Sleva pro 2.sourozence: 10% z ceny.

Nejpozději 1 týden před nástupem dítěte prosíme o doplacení celé částky.
Uhrazené školné (vč. zálohy) za příměstský tábor není vratné. Při nemoci dítěte (potvrzené od doktora) je vrátných 50% uhrazeného školného.


Přihlašujte se na tel. 775 024 797 – Barbora Zikmundová,

email: malyvelkystrom@email.cz


Letní příměstské tábory s ekologickou tématikou jsou realizovány 3.rokem za finanční podpory městské části Praha 7.  Praha_7