Příměstské tábory pro vás na léto 2019 připravujeme v termínech:

5.-23.8.2019

Těšíme na další společně prožité zážitky! :-)

Stránku budeme průběžně aktualizovat.