Dětský klub MALÝVELKÝ STROM – školní rok 2020/2021

Dětem nabízíme možnost celodenní a půldenní docházky ve variantách:         

4 půl dny v týdnu … 8.500 Kč/měs.                                   4 dny v týdnu … 10.000 Kč/měs.           

5 půl dnů v týdnu … 9.500 Kč/měs.                                   5 dnů v týdnu … 11.000 Kč/měs.

Druhému a dalšímu sourozenci poskytujeme slevu 10% z ceny školného.

Celodenní docházka je od 8:00 do 17:00 a půldenní docházka je od 8:00 do 12:45.
Po půldenní docházce si rodiče děti vyzvedávají mezi 12:45 – 13:00.

V ceně školného jsou činnosti v rámci pravidelného rytmu týdnu (pečení chleba, malování akvarelem atd.),
kroužek eurytmie zajišťovaný externími lektory, hraní pohádky naší Pohádkovou babičkou a dále nápoje, které jsou dětem kdykoliv k dispozici (voda, čaj).

Náklady na celodenní stravné se platí zvlášť, a to ve výši 100 Kč/den.
Celodenní stravné zahrnuje dopolední svačinu (15 Kč/den), oběd (70 Kč/den) a odpolední svačinu (15 Kč/den).

PRONÁJEM PROSTOR – školní rok 2020/2021

300 Kč za 1 hodinu vč. služeb a energií,

2.000 Kč za 1 víkendový den (sobota nebo neděle),

3.000 Kč za celý víkend vč. služeb a energií.

Číslo účtu Malého Velkého stromu je 268557977/0300.

Nejsme plátci DPH.