Malý Velký strom je soukromá školka stavící na principech waldorfské pedagogiky

s individuálním přístupem ke každému dítěti.

Výuka probíhá od pondělí do pátku 8:00-17:00

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT.

Školka je určena pro děti mezi 3 – 6 lety s kapacitou 18 dětí.

O děti se starají 3 pedagogové.

Malý Velký strom funguje od 1. září 2015 a splňuje hygienické a zákonné standardy.


Součástí waldorfské školky je rytmus činností v průběhu dne, týdne, měsíce, roku.

V pondělí malujeme akvarelem, v úterý máme eurytmii, ve středu pečeme chleba,
ve čtvrtek modelujeme ze včelího vosku nebo vyrábíme z ovčí vlny, v pátek si kreslíme a uklízíme.

Důležitou součástí rytmu roku je slavení tradičních svátků.
Kromě běžných svátků (Mikuláš, Vánoce a Velikonoce) se ve školce slaví i svátek Sv. Michaela, Sv. Martina, Adventní zahrádku, Masopust, Otevírání studánek a další. Některé slavnosti jsou otevřené pro veřejnost, tak jako Velikonoční a Vánoční jarmark nebo svátek Sv. Michaela, na jiných se potkáváme spolu s rodiči (svátek Sv. Martina, Adventní zahrádka, Otevírání studánek) a některé patří pouze dětem ve školce (např. niterná oslava Dne matičky země).

Výhodou prostor školky je přilehlý dvorek s pískovištěm, dřevěným domečkem pro dětské hraní a čtverečkovými záhonky – kde děti pěstují bylinky, obilí a zeleninu. Jak zbytky jídla ekologicky zpracovat se děti přirozeně dozvídají díky používání kompostéru, který je také umístěn na dvorku.


Dodavatelem jídla do školky je firma Ekolandia, která připravuje jídelníčky ve spolupráci s nutriční terapeutkou,
jídelníček odpovídá potřebám růstu a vývoji dětí i normám MŠMT .
Ekolandia je schopna v případě specifických potřeb dítěte dodat i dietní stravu.


Během letních prázdnin tradičně organizujeme příměstské tábory
pro děti od 3 do 6 let ve formě týdenních turnusů,
určené pro děti za školky i děti z široké veřejnosti.
První ročník táborů byl zaměřen na environmentální výchovu, ke které má waldorfská pedagogika velmi blízko.
Děti pásly ovečky v Divoké Šárce, prakticky si vyzkoušely česání a předení vlny,
vyrobily si domácí pesto z bylinek, které samy vypěstovaly a mnoho dalšího.
Druhý ročník byl zaměřený na poznávání krás parků našeho hlavního města Prahy, tentokrát se skřítky, vodníky a vílami.

Veškeré dotazy ohledně školky vám rádi zodpovíme na tel.:  775 024 797 – Barbora Zikmundová.


Malý Velký strom jako prostor pro veřejnost

Vedle školky je v 1. patře Malého Velkého stromu volnočasové centrum,
ve kterém probíhají nejrůznější kurzy, semináře, besedy a workshopy pro veřejnost.

Pokud i Vy sami hledáte vhodné prostory pro realizaci vlastních projektů, neváhejte se na nás obrátit.

Zapojujeme se do dění v našem okolí, a tak se pravidelně účastníme sousedské akce Zažít město jinak v Jirečkově ulici, jarmarků ve WZŠ Dědina a Rodinného dne na Výstavišti, kde organizujeme hudební workshop a kreativní dílnu pro děti.

Tradičně také připravujeme Michaelskou slavnost otevřenou pro veřejnost na dvorku naší školky,
kde na děti (i odvážné rodiče) čekají zajímavé disciplíny, pohádka a výborné domácí občerstvení.
V předchozích letech se nám také podařilo zorganizovat nádherné divadelní představení Pastýřská hra na Vánočním jarmarku nebo benefiční bazárek v Café Lajka.

Nadále plánujeme účast na veřejných akcích, případně jejich vlastní organizaci.

Akce pro veřejnost pořádáme zdarma.

S dotazy ohledně pronájmů prostor se prosím obracejte na tel.: 775 024 797 – Barbora Zikmundová.