test_team (1)


 ADELINA RŮŽIČKOVÁ, učitelka

Touha pracovat s malými dětmi mne doprovází od let mého dospívání, což mě později přivedlo ke studiu pedagogiky předškolního věku na universitě. I přesto, že moje životní cesta směřovala i jinam (zdravá výživa, vegetariánství, indická filozofie a kultura) osud mě vždy k malým dětem vracel. S waldorfskou pedagogikou jsem se setkala poprvé v 90.letech, ale teprve později jako rodič tří dětí, která postupně procházejí waldorfskou školkou a školou, skutečně zažívám jak tato pedagogika působí ve vývoji zdravého životního rytmu, tvořivosti, svobodného ducha a prožitého poznání našich dětí. Pracovala jsem mimo jiné jako vychovatelka v družině waldorfské školy a absolvovala jsem dva roky studia waldorfského semináře. Jsem si hluboce vědomá, jak moc péče a lásky dětská duše potřebuje. Mít roli v tomto úžasném procesu jejího utváření je něco, co mě naplňuje a dává smysl.


test_judita

JUDITA SLAPNIČKOVÁ, učitelka, zakladatelka, účetní

K Malému Velkému stromu mě vedla krůček po krůčku má životní cesta. Lásku k lidem, přírodě, umění a historii jsem získala v mé rodině už v raném dětství. A také mi zejména maminka dala základ k nahlížení na výchovu dětí, na výchovu v lásce, pravdě a důslednosti. Mým snem bylo vystudovat filosofii a estetiku, ale toto mé přání se nesplnilo a vystudovala jsem nakonec ekonomiku a dlouhá léta pracovala jako účetní. Mezitím se mi narodil syn Ondřej, dnes již 20-letý mladý muž, který chodil jak do waldorfské mateřské školy, tak i do waldorfské školy základní. Díky setkání s waldorfskou pedagogikou a anthroposofií jsem studovala léčebnou pedagogiku a sociálně uměleckou terapii na Akademii sociálního umění Tabor a jako lektor působím na letním táboře pro rodiče a děti, kde mívám na starosti děti 2-6 let. Má pracovní cesta vedla přes práci v družině, jak v klasické základní škole, tak ve škole alternativní. Velmi mě oslovuje výrok Johana Wolfganga Goetha: „Jen co je plodné, je pravdivé.“  Waldorfská pedagogika se snaží nacházet v dětech právě to plodné.  Jsem velmi ráda, že díky práci s malými dětmi mohu alespoň trochu nahlédnou kdo jsou, odkud přichází a kam kráčí a hledat v jejich nitru pravdu.

Aktuálně se vzdělávám v Tříletém studiu waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí pod Asociací waldorfských mateřských škol ČR.


BERENIKA LOVACKÁ, učitelka

Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku, pátým rokem působí v Karlových Varech ve waldorfské škole a školce Wlaštovka.


test_barunka
BARBORA ZIKMUNDOVÁ, ředitelka a zakladatelka – kontakt pro kurzy

Vystudovala jsem vysokou školu ekonomickou v Plzni, posléze jsem si dodělala magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě ZČU v Praze. Po studiu jsem působila v bance na analytické pozici. Mým úkolem bylo ohodnocovat rizika institucí působících na finančním trhu, zejména na základě finanční analýzy. S narozením syna Viktora jsem se rozhodla pro vystudování pedagogického minima na VŠE. Plány mi však brzy zpřetrhalo narození dalšího děťátka, dcery Stely. Kombinované studium nešlo skloubit s kojením a péčí o dvě děti. Můj sen věnovat se dětem se však umocnil. Od začátku jsem cítila, že principy veřejného školství nejsou tím pravým způsobem, jak začít formovat dětskou osobnost. Začala jsem se aktivně zajímat o alternativní školství, prošla jsem e-learningovým kurzem Výchova nevýchovou opírající se o principy „respektovat a být respektován“. Založení Malého Velkého stromu bylo jen vyústěním vnitřní potřeby dát svým dětem co nejlepší vklad do života. Waldorfská škola proto, že se vrací k přírodě, lidem, tradicím, podporuje umělecké a pohybové nadání, je živá a dýchá. Propojení dětí a seniorů proto, že je to krásná a odvážná myšlenka. Chci být u její realizace, nejen proto že je to u nás stále něco ojedinělého.


barao
BARBORA OPAVOVÁ, zakladatelka, kontakt s rodiči a zájemci

Životopis začínám dětstvím, protože právě dětství pokládá základní kámen, na kterém stavíme celý život. Mým základním kamenem byl rozmanitý život na venkově, obklopený přírodou, zvířaty a milujícími (i když věčně upracovanými) prarodiči. Přinesl mi mnohé: lásku k lidem, vztah k Matce Zemi, vztah k okolí a sociální cítění. Ve čtyřech letech jsem začala projevovat lásku hudbě, tanci a umělecký přístup mne provází celým životem. Po absolutoriu na taneční konzervatoři jsem účinkovala s taneční skupinou scénického historického tance, vystupovala jako taneční company v muzikálech, účastnila se uměleckých programů ve středověké krčmě, vedla taneční workshopy a spolupracovala  na projektech s prvky tanečního novodobého cirkusu. K pestrému uměleckému životu se v posledních letech přidala i práce ve školní družině. Velmi mne práce s dětmi naplňovala, protože jsem cítila, že ji dělám srdcem a tento přístup se zrcadlil v láskyplném přístupu dětí k sobě samým i ke svému okolí. Začala jsem hledat smysluplnou cestu ve výchově dětí…..A na mé otázky přišla i rychlá odpověď. Vždy jsem hledala celostní přístup – pohled na život, ten mi byl ukázán studiem waldorfské pedagogiky, kterou již pátým rokem dálkově studuji. Tento alternativní druh pedagogiky neopomíjí duševní i duchovní stránku života a tím vede nás i naše děti k pravdivému poznání sebe sama, druhých i světa.


julie
JULIE KAŠPAROVÁ, zakladatelka, web a facebook

Vystudovala jsem obor vychovatelství – pedagogiku volného času na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, při studiu jsem byla dobrovolníkem v Salesiánském centru a vedla kroužek keramiky pro děti mladšího školního věku. Po vystudování jsem se uplatnila u seniorů jako osobní asistentka a později jako kulturní a aktivizační terapeutka v domově pro seniory. Pak nastal čas k prohloubení zkušeností a přestěhovala jsem se do Prahy, kde jsem se 2 roky věnovala organizaci a administrativě v oblasti osobní asistence pro seniory a lidi s postižením. Dálkově studuji Léčebnou pedagogiku a sociálně umělecké terapie a nyní se věnuji práci v seniorcentru a Malému Velkému stromu – spojení obou stran životní osy – seniorů a dětí. Práce pro lidi s lidmi mě naplňuje.


test_kluk

DAVID ŠETERLE, revizor

Pocházím ze západočeského Chebu, kde jsem vystudoval osmileté gymnázium. Miluji literaturu, filosofii a práci s textem a slovem. Od starého Řecka jsem došel až k anthroposofii. Od roku 2006 jsem se věnoval studiu zdravého životního stylu – ve výživě, ve společnosti, v mezilidských vztazích i v osobním vývoji. V roce 2010 jsem začal pětileté dálkové studium na Akademii sociálního umění TABOR. Vyžívám se v organizování a koordinaci. Rád spojuji a učím se překonávat hranice. V roce 2013 jsme s přáteli uspořádali konferenci „Svobodná firma“ na téma lidsky důstojného a prosperujícího podnikání. Dneska pracuji v české reklamní agentuře a mám na starosti koordinaci zakázek a péči o zákazníky. Žiji v pražské Hostivaři. Ve volném čase pomáhám růst Malému Velkému stromu a podobným sdružením.


V prvních třech letech v Malém Velkém stromu působili učitelé CHRISTIAN KRČEK, LUCIE LUISA KOBESOVÁ a KAMILA KUTÁLKOVÁ – moc jim za vše děkujeme, pomohli Malému Velkému stromu zapustit kořeny na Letné.

test_lucietest_christian (1)

Jedna reakce na “NÁŠ TÝM

Komentáře jsou uzavřené