8.00-9.00

PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÁ HRA, HLAVNÍ TÉMA DNE
(Po – kreslení, Út -modelování, St-pečení chleba, Čt-akvarelové malování, Pá – umělecká činnost, úklid)


9.15-9.30
RANNÍ KRUH
(pozdravení se s vílou Letněnkou, skřítkem Podzimkem, paní Zimou a skřítkem Jarýnkem podle ročních dob)


9.30-9.45
HYGIENA
(prstové hry, hry na paměť)


9.45-10.00
SVAČINA


10.00-10.15
HYGIENA, PŘEVLÉKÁNÍ, ODCHOD VEN


10.15-11:45
POBYT VENKU


11.45-12.00
PŘEVLÉKÁNÍ, HYGIENA
(prstové hry, hry na paměť)


12.00-12.15
POHÁDKA


12.15-12.45
OBĚD


12.45-13.00
POHÁDKA PŘED SPANÍM, HRA NA METALOFON,
ODCHOD NĚKTERÝCH DĚTÍ DOMŮ


13.00-14.30
ODPOČINEK


14.30-15.00
ÚKLID POSTÝLEK, HYGIENA, PÍSNIČKY, PRSTOVÉ HRY


15.00-15.30
SVAČINA


15.30-17.00
POBYT VENKU, VOLNÁ HRA, ODCHODY DĚTÍ DOMŮ