7.30-9.00
PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÁ HRA, HLAVNÍ TÉMA DNE
(Po – kreslení, Út -modelování, St-pečení chleba, Čt-akvarelové malování, Pá – umělecká činnost, úklid)


9.00-9.20
RANNÍ KRUH
(pozdravení se s vílou Letněnkou, skřítkem Podzimkem, paní Zimou a skřítkem Jarýnkem podle ročních dob)


9.20-9.45
HYGIENA
(prstové hry, hry na paměť)


9.45-10.05
SVAČINA


10.05-10.20
HYGIENA, PŘEVLÉKÁNÍ, ODCHOD VEN


10.20-11.30
POBYT VENKU


11.30-12.00
PŘEVLÉKÁNÍ, HYGIENA
(prstové hry, hry na paměť)


12.00-12.15
POHÁDKA


12.15-12.45
OBĚD


12.45-13.00
HYGIENA, PŘÍPRAVA NA ODPOČINEK, ODCHÁZENÍ NĚKTERÝCH DĚTÍ DOMŮ


13.00-14.30
ODPOČINEK


14.30-14.45
ÚKLID POSTÝLEK, HYGIENA, PÍSNIČKY, PRSTOVÉ HRY


14.45-15.00
SVAČINA


15.00-15.10
HYGIENA, PŘEVLÉKÁNÍ, ODCHOD VEN


15.15-16.30
POBYT VENKU, VOLNÁ HRA


16.30-17.00
ODCHODY DĚTÍ DOMŮ