RYTMUS TÝDNE:

Pondělí – akvarelové malování
Úterý – výlet do obory Hvězda/do Stromovky/do Šárky, modelování s včelím voskem
St – pečení chleba a jiných dobrot
Čt – eurytmie, akvarelové malování
Pá – rozmanité výtvarné činnosti, úklid


RYTMUS MĚSÍCE:

1x měsíc – Divadélko s pohádkovou babičkou

1x za 2 měsíce Tvořivá dílna se seniory DS Tusarova

1x měsíc – Slavnost viz Kalendář akcí


RYTMUS DNE:

8.00-9.00

PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÁ HRA


9.15-9.30
RANNÍ KRUH
(pozdravení se s vílou Letněnkou, skřítkem Podzimkem, paní Zimou a skřítkem Jarýnkem podle ročních dob)


9.30-9.45
HYGIENA
(prstové hry, hry na paměť)


9.45-10.00
SVAČINA


10.00-10.15
HYGIENA, PŘEVLÉKÁNÍ, ODCHOD VEN


10.15-11:45
POBYT VENKU


11.45-12.00
PŘEVLÉKÁNÍ, HYGIENA
(prstové hry, hry na paměť)


12.00-12.15
POHÁDKA


12.15-12.45
OBĚD


12.45-13.00
POHÁDKA PŘED SPANÍM, HRA NA METALOFON,
odchod některých dětí domů


13.00-14.30
ODPOČINEK


14.30-15.00
ÚKLID POSTÝLEK, HYGIENA, PÍSNIČKY, PRSTOVÉ HRY


15.00-15.30
SVAČINA


15.30-17.00
POBYT VENKU, VOLNÁ HRA, ODCHODY DĚTÍ DOMŮEurytmie

Každý čtvrtek probíhá ve školce od 9. hodiny kurz eurytmie pod vedením dětmi oblíbené Sáry. Co ale eurytmie vůbec je? A jaký má přínos pro děti?
Na toto téma jsme vyzpovídali zkušenou eurytmickou pedagožku PaedDr. Katku Gotschalkovou. Níže vám přinášíme celý rozhovor.

Co to eurytmie je?

Na tuto otázku lze těžko odpovědět, jelikož eurytmie je umění. Jak byste popsali člověku, který nikdy neslyšel hudbu, co to je? Přijďte se podívat na eurytmické vystoupení. Tak jako jsou pro malíře výrazovým prostředkem barvy, pro hudebníka tóny tak pro eurytmistu je to pohyb lidského těla. Pohybem se snaží zviditelnit hudbu nebo mluvené slovo, které současně s jeho projevem zaznívají.

Jaký je rozdíl mezi eurytmií a tělesnou výchovou?

Tělesná výchova je zaměřená hlavně na fyzické tělo, na jeho posílení, zpevnění. Eurytmie rozvíjí i duševně – duchovní vlastnosti člověka.

Jaký přínos má eurytmie pro předškolní děti?

Když pozorujeme zdravé dítě, vidíme, jak žije v pohybu, jak rádo skáče, běhá, tančí… jak to potřebuje, jak mu to dělá radost. A právě to bychom měli u dětí pěstovat, aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování hlavy nebo svalů. Důležitou roli hraje v eurytmii také rytmus, který zasahuje projasňujícím a usměrňujícím způsobem do sil a energie. Skrze rytmický proud umělecky ztvárněných básní nebo hudby, kdy se uplatňují síly fantazie, rozvíjíme v dětech i cítění, což je pro dnešní školství trochu opomíjené téma. Stručně se dá říci, že eurytmie působí celkově ozdravným a harmonizujícím způsobem. Je to výborný kompenzující prvek k současně tendenci upřednostňování intelektu a rozumových znalostí, jelikož eurytmie rozvíjí i cítění a vůli.

Jak jste se s eurytmií seznámila a co Vás vedlo k tomu ji předávat dál?

Již od dětství jsem měla ráda tanec a pohyb. A asi protože jsem učitelka a ráda předávám věci dál, začala jsem na mateřské dovolené vést pohybové kurzy pro ženy nazvané Harmonické cvičení. Po několika letech jsem zjistila, že mi tato forma již nepřináší radost, a i když o kurzy byl zájem, nemohla jsem v nich pokračovat. Pak si mě našla eurytmie – donesla se ke mně informace, že tu začíná pětileté dálkové studium. Nastoupila jsem, aniž bych pořádně věděla, co se pod tím pojmem skrývá, první eurytmické vystoupení jsem viděla až během studia. A eurytmie se stala mou láskou, koníčkem a v současnosti i zaměstnáním. Nyní se těším na studium léčebné eurytmie, které začíná v prosinci 2015 v Praze. Léčebná eurytmie je terapie, která ve spolupráci s antroposofickou medicínou dokáže léčit nejrůznější onemocnění. V předchozí otázce jsme mluvili o pedagogické eurytmii a existuje ještě eurytmie umělecká, kdy umělci vystupují s určitým programem na veřejnosti.

Pracujete jen s malými dětmi? Má práce s dětmi nějaká specifika?

Učím eurytmii na waldorfské škole v Praze, kde jsem prošla již všemi třídami, dále vedu kroužek eurytmie pro děti v klubíku Petrklíč v Obci křesťanů, kde se eurytmii věnují i nadšené maminky, s dospělými pracuji i na akademii Tabor. Práce s dětmi se liší podle věku. Vychází z jejich vývojových schopností v daném ročníku a je v těsném sepětí s učebním plánem pro daný ročník waldorfské školy. Například ve školce a v první třídě se dětem vyprávějí pohádky a i z pohádkových příběhů my vycházíme v eurytmii, kdy tančíme jak víly, chodíme jak obři, jdeme ťukat kamínky ke skřítečkům, jedeme na koníčkovi, v lese potkáváme zvířátka, navštívíme kouzelný zámek, do kterého vcházíme třemi branami… Na cestu nám hraje flétna nebo lyra.

Katce tímto moc děkujeme za zodpovězení otázek.