Malý Velký strom jako prostor pro ty „velké“

Do budoucna bychom se rádi také zaměřili více na seniory a jejich zlepšení kvality života.  Již v loňském školním roce jsme byli s našimi dětmi v Domově seniorů na Praze 7, kde si ve velikonočním čase mohli senioři s námi zazpívat písničky.
Touto cestou bychom se rádi i dále ubírali.

Senioři jsou vítáni v našem Malém Velkém stromu i při pořádání jarmarků či jiných veřejných akcí, kde mohou strávit příjemný den.