Malý Velký strom jako prostor pro ty „velké“

Divadélko v MalémVelkém stromě

Jedenkrát měsíčně nám pro děti přijde zahrát divadélko paní Milada Kabátová,
od které máme vyrobené skřítky Podzimka a paní Zimu. Sama si pro divadelní představení šije loutky.
Paní Milada dříve pracovala 20 let v jesličkách a ve školce, nyní už je několik let v důchodu a
 dále je aktivní.

IMG_1873

Do budoucna bychom se rádi více zaměřili na spolupráci se seniory.
Již v loňském školním roce jsme byli s dětmi v Domově seniorů na Praze 7, kde si ve velikonočním čase mohli senioři s námi zazpívat písničky.
Touto cestou bychom se rádi ubírali i dále.

Senioři jsou vítáni i při pořádání jarmarků či jiných veřejných akcí, kde mohou strávit příjemný den.

V případě zájmu nás kontaktujte – 728 972 851 – Julie Kašparová.