Malý Velký strom se zaměřuje na aktivní seniory, kterým chceme nabídnout smysluplné trávení dne. Budeme nabízet umělecké workshopy určené pro seniory, dospělé i děti. Chceme pořádat pravidelné kurzy, přednášky a besedy. Zájemce z řad seniorů chceme podpořit k plnému i částečnému zapojení do dění ve školce: Mohou s námi připravovat slavnosti, vyprávět pohádky nebo příhodami ze svého života obohatit svět současných dětí. Dále mohou s dětmi strávit čas na dvorku a pěstovat různé bylinky, které se pak použijí k přípravě čajů. Společně s dětmi mohou shlédnout koncerty či divadelní představení a nebo se i společně na takových akcích podílet.
Zaplňte s námi mezeru, děti potřebují následováníhodný vzor.