„Pravda posiluje, krása povznáší,
dobro odemyká srdce.“

Dětský klub (Praha 7)

O nás

Program probíhá od pondělí do pátku
8.00–17.00

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT.

Dětský klub je určen pro děti mezi 3–7 lety s kapacitou 16 dětí.

O děti se starají 3 pedagogové.

MalýVelký strom funguje od 1. září 2015 a splňuje hygienické a zákonné standardy.

Člověk přichází na svět, zde nějak žije a opět z tohoto světa odchází. Velmi ale záleží, v jaké rodině vyrůstá, jak a s jakými lidmi prožije rané dětství. V dospělosti už hodně záleží na něm samotném. I v pozdějším věku může člověk hodně získat pro sebe, ale také obohatit život druhých. Pokud v dětství máme možnost žít v pravdě, jsme obklopeni krásou a dobrotou srdce, dostáváme pro svůj budoucí život velký dar.

V MalémVelkém stromě vycházíme z poznání rakouského filosofa Rudolfa Steinera a jeho waldorfské pedagogiky, která nerozvíjí pouze intelekt, ale podporuje harmonický a všestranný rozvoj dítěte, jeho myšlení, cítění a vůli. Člověk podle Rudolfa Steinera prochází různými stádii svého vývoje. Základní rozdělení je na jednotlivá sedmiletí. Pro děti předškolního věku se tedy jedná o první sedmíletí. Hlavní roli ve výchově v tomto období hraje nápodoba. Děti zcela intuitivně dělají to, co vidí kolem sebe. Pokud tedy nechceme, aby děti dělaly něco, co považujeme za nesprávné, tak to nesmíme dělat ani my. V tomto věku děti daleko více reagují na naše činy než na „příkazy a zákazy“: Pro děti v tomto období je důležité poznání, že svět je dobrý.

Výchovou, vycházející z této pedagogiky bychom rádi připravovali děti pro život v naší rozmanité společnosti, aby se v dospělosti dokázaly svobodně rozhodnout pro své činy na své životní cestě a zároveň nést za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Aby se cítily být součástí celku a „jinakosti“ druhých vnímaly jako dar, který může jejich životy obohatit. A tak do MaléhoVelkého stromu patří i děti tzv. jinak zdravé, protože právě ony mohou dát celému společenství další, na první pohled mnohdy neviditelný rozměr. Rádi bychom vytvořili sociální prostředí umožňující dětem nalézat sebe sama, tvořit, rozvíjet touhu po vědění a spolupracovat.

Program probíhá od pondělí do pátku
8.00–17.00

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT.

Dětský klub je určen pro děti mezi 3–7 lety s kapacitou 16 dětí.

O děti se starají 3 pedagogové.

MalýVelký strom funguje od 1. září 2015 a splňuje hygienické a zákonné standardy.

Průvodci

Judita Slapničková

Judita SLAPNIČKOVÁ, zakladatelka z.ú., ředitelka

K MalémuVelkému stromu mě vedla krůček po krůčku má životní cesta. Lásku k lidem, přírodě, umění a historii jsem získala v mé rodině už v raném dětství. A také mi zejména maminka dala základ k nahlížení na výchovu dětí, na výchovu v lásce, pravdě a důslednosti.

Mým snem bylo vystudovat filosofii a estetiku, ale toto mé přání se nesplnilo a vystudovala jsem nakonec ekonomiku a dlouhá léta pracovala jako účetní. Mezitím se mi narodil syn Ondřej, který chodil jak do waldorfské mateřské školy, tak i do waldorfské školy základní...

Číst více o průvodcích

Fotogalerie

fotogalerie